Nespoléhejte na náhodu, pojistěte se!
27 května, 2019

Nespoléhejte na náhodu, pojistěte se!

By

Zejména v dnešní době se vyplatí býti pojištěn, neboť opravdu nevíte, koho na ulici potkáte a co všechno by se mohlo stát. V minulosti jsme nedisponovali tak drahými a sofistikovanými zařízeními, dnes je však máme, a proto bychom si je měli pojistit, neboť v případě nenadálé negativní události vám pojištění ušetří spoustu starostí a finančních prostředků.

Proč se pojištění vyplatí?

Princip pojištění spočívá v přenesení části odpovědnosti za škodu na pojišťovnu za finanční poplatek. Ten se může pohybovat v různých výších v závislosti na konkrétní společnosti a šířce sjednaného finančního produktu. Běžná pojištění však nejsou zdaleka tak drahá a jejich sjednání se opravdu vyplatí. Pojistit si totiž můžete jak hmotný movitý, tak i nemovitý majetek společně s následky svého chování, což je v některých situacích a pro některé občany velice prospěšné.

Mohu si pojistit předměty denní potřeby?

Jak už bylo řečeno, pojistit si můžete opravdu cokoliv. V poslední době však na oblíbenosti nabývá pojištění nahodilého poškození, které se vztahuje zejména na drobnou a středně velkou elektroniku. Budete chráněni jak proti nahodilému poškození, tak proti odcizení, čímž dokážete předejít neočekávaným výdajům. Pojistit si tak můžete například mobilní telefon, počítač, tablet, tiskárnu, ale také televizi nebo fotoaparát.

A co důsledky mého chování?

Mimo majetku si pochopitelně můžete pojistit i důsledky svého chování, což je například v některých zaměstnáních zcela nutné. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na poškození z běžné životní činnosti a spolu s pojištěným je ochráněna i celá jeho rodina. Vybrat si můžete hned z několika variant tohoto produktu, které se od sebe liší především podle výše pojistné částky. Pochopitelně čím vyšší bude, tím vyšší budou vaše měsíční poplatky.

Dva produkty finančního trhu, které jsme vám dnes představili, patří k tomu základnímu, co by měl mít sjednáno každý občan. Pokud jste tak ještě neučili, měli byste tuto chybu velice rychle napravit.

Prev Post

Jaké možnosti máte při výběru…

Next Post

Pneumatiky a kola – zde…

post-bars