Na co lze využít jednotlivé druhy hladinoměrů? Poradíme vám, kam které použít!

Hladinoměrů můžeme na trhu najít opravdu velké množství. Jednotlivé modely se mohou lišit svým provedením, napájením, popřípadě také rozsahem a hodnotami. Jenže vedle všech těchto možností je nejdůležitějším rozdílem mezi jednotlivými hladinoměry technologie.

Právě technologie měření je tím parametrem, který ovlivňuje nejvíce to, jakým způsobem jsou jednotlivé hladinoměry využitelné. V rámci dnešního článku vám tak představíme, kam by se mohly základní tři druhy hodit nejvíce.

Univerzální pneumatický hladinoměr

Jako první zmiňujeme pneumatické hladinoměry, protože u nich rozhodně najdeme nejmenší specifikace. Jednou zásadní výhodou je fakt, že fungují na základě měření pneumatického tlaku, takže nepotřebují žádné napájení. V druhé řadě jsou ale zároveň pneumatické hladinoměry velice všestranné. Většinou se používají na tekutiny, které mají menší hustotu, kterých je celá řada. Typickým příkladem je ale jeho využití hlavně ve vodních nádržích. Najdeme je tak běžně například jako způsob měření pro nádrže na dešťovou vodu.

Kam s mechanickými hladinoměry?

Mechanické hladinoměry už se v praxi používají na těkavé, a především husté látky. Schopnost měření hladiny se může vyplatit v mnoha případech. Především jsou ale mechanické hladinoměry používány v případě nádrží na oleje a paliva. Můžeme je tak naprosto běžně najít palivových nádrží, konkrétně hlavně naftových. Svoje využití ale mají také v zásobnících na topný olej, kde mohou představovat nejpřesnější alternativu pro měření hladiny.

Hydrostatické hladinoměry ideální pro vrty

Poslední zmíněnou kategorií jsou hydrostatické hladinoměry. U nich je asi největší specifikací fakt, že se používají všeobecně do látek, které nejsou toxické a těkavé. Můžeme jej tak najít například v zásobnících na olej, vodu a podobné tekutiny. Díky absenci měření mechanického tlaku jsou ale velice přesné i v podmínkách, kde by jiné selhávaly. Příkladem mohou být nádrže, které nejsou pod tlakem. Specifičtěji se tak v praxi používají také pro měření hladiny vody ve vrtech, nebo ve studnách.