Chystáte se odhlásit svoje vozidlo z registru? Potřebujete protokol o ekologické likvidaci

Pokud již není vaše vozidlo pojízdné a čeká vás odhlášení a likvidace vozidla, aby bylo vyřazeno z registru, musí ekologickou likvidaci provést akreditované recyklační centrum, disponuje pro tuto činnost příslušnými oprávněními a povolením k likvidaci vozidel. To vám následně vydá protokol o ekologické likvidaci vozidla, který předložíte, společně s dalšími potřebnými dokumenty, při odhlašování.

Na koho se obrátit?

Obraťte se na SbohemAUTO. Náplní této společnosti je právě ekologická likvidace vozidel zdarma praha. Ta se řídí zákonem o odpadech. Ten zpřísnil služby v oblasti likvidace autovraků a to s ohledem na ochranu životního prostředí. Všechny autovraky, a to bez jakékoli výjimky, jsou zařazeny do kategorie nebezpečného odpadu. Především starší automobily obsahují jedovaté látky, které ohrožují zdraví lidí i přírodu.

Pro demontáž autovraků je využívána moderní technologie, která je vyvinuta přímo pro likvidaci autovraků.

Náležitosti pro předání automobilu k ekologické likvidaci

Chcete-li nechat svůj automobil ekologicky zlikvidovat, musíte vozidlo fyzicky předat. Společnost SbohemAUTO zajistí bezplatnou odtahovou službu v případě, že je vozidlo nepojízdné. Při předávání musíte předložit doklad totožnosti majitele vozidla – občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud předáváte automobil jako zmocnitel, pak notářsky ověřenou plnou moc majitele. Potřebný je také velký technický průkaz vozidla. Do potvrzení o ekologické likvidaci je potřeba vyplnit některé údaje v technickém průkazu uvedené. Vy se nemusíte o nic starat, vše potřebné zajistí zaměstnanci společnosti a vy si pak jen vyzvednete vystavené potvrzení. Společnost můžete kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře na stránkách sbohemauto.cz.